Anh hùng người hoa đầu tiên của Marvel: thượng khí và huyền thoại về mười chiếc nhẫn

Bộ phim mới của Marvel “Thượng Khí và huyền thoại về mười chiếc nhẫn” năm 2021 sẽ được phát hành vào tháng 9. Gần đây, trailer của “Thượng Khí và huyền thoại về mười chiếc nhẫn” cũng đã được phát hành. Nhìn thấy vị anh hùng đầu tiên của Trung Quốc cuối cùng cũng sẽ […]